Fotopromenix i Trollhättan 2011.

Foton (92 st) från Trollhättan 1 Juni 2011.

Musik: Schiller mit Heppner och Isgaard. Dream of You.

Fallområdet, Kopparklinten, Hängbron, Elvius Sluss, Kärlekstigen, Gamla Slussarna, Gamle Dal, Slusscafét, Slussområdet, Olidan Kraftstation.

Promenix kring Brandsbo och Åkersström.

Promenix kring Brandsbodalen och Åkersström, söder om Trollhättan. Music: Hevia. Busindre Reel (Radio Mix)
Maj månad, 2011.

Åkerström

Åkerström är ett fridfullt naturreservat med en dramatisk historia som granne.

På sluttningarna ner mot Göta älv växlar öppna betade hagmarker och lövskogsdungar om vartannat.

Floran är mycket rik och varierad. Vårfloran präglas av svalört, vitsippa och blåsippa. Under hasselbuskarna kan den märkliga parasiten vätteros hittas. Blek och intetsägande, men nog så vacker hämtar den sin näring från hasselns rötter. Sommartid färgar gulmåra, tjärblomster, kärleksört och många andra blommor marken.

Avkopplande ljudkuliss

I buskar och träd trivs fåglarna och skapar en härlig ljudkuliss. Rosenfinkens välkomnande strof ”please to meet you” och grönsångarens rullande läte känns lätt igen.

Älvdalen från ovan

Uppe i branterna är skogen vildvuxen och ger en naturskogskänsla. En vandring upp till Nyckelberget belönas med fantastisk utsikt över älvdalen.

Naturkatastrofens ärr

Söder om reservatet syns ärren från 1648 års stora naturkatastrof. Ett gigantiskt lerskred drog med sig ängar, åkrar, skog och byggnader. Älven dämdes upp och och tog många människors och husdjurs liv. Ärret i landskapet syns bäst som ett nedsänkt parti med en markerad kant vid Intagan.

På västra sidan av vägen mot Hjärtum rinner Åkerströmsbäcken fram i Brandsbo dalar. Ravinen är till stor del klädd av gran- och ädellövskog. Växtligheten är även här mycket rik.

Åkerström är skyddat som naturreservat.

Hitta hit

Naturreservatet är enkelt att nå från parkeringsplatsen längs Hjärtumsvägen. Har du tid och ork att göra en längre vandring rekommenderas leden utmed älven från Trollhättan. På västra sidan av älven vid hängbron står en skylt som markerar ledens början. Sträckan är knappt 5 km enkel väg och något kuperad. I naturreservatet går betesdjur. Visa hänsyn.

http://www.trollhattan.se/Startsida/Miljo/Natur/Nagra-parlor/Akerstrom/