Kalltorps Ekhage, vid sjön Gravlången.

Kalltorps Ekhage

Intill herrgården Kalltorp vid sjön Gravlångens nordöstra kant ligger ekhagen. Ett besök ger en historisk inblick i hur landskapet delvis tidigare sett ut.

Glest stående träd var förr en förutsättning för att betet skulle räcka. Täta bestånd av träd på betesmarken förhindrar att tillräckligt med ljus når ner och kväver på så vis utvecklingen av en tät och frodig markflora. De stora och grova ekarna fick dock inte bonden röra, då de tillhörde kronans egendom. Fristående ekar som står ljust utvecklar en stor och utbredd trädkrona och har ofta många växter och djur knutna till sin miljö.

Kalltorps ekhage finner du cirka fem kilometer söder om samhället Sjuntorp. Gården Kalltorp ligger strax norr om ekhagen. Området är privat mark och i hagen går betesdjur. Visa hänsyn och stäng grindar efter dig.

Vårviks Gård.

Vårviks Gård, bondgården som ligger cirka 2 kilometer väster om Trollhättans centrum, har sina anor från 1600-talet.

Gårdens cirka 5 hektar stora markområde brukas framför allt som betesmark åt djuren. Där odlas också blommor, giftfria grönsaker och bär på friland och i växthus. Vårviks Gård bidrar bland annat med sin kompostering, täck- och blandodling till en ekologiskt inriktad miljöstrategi i hanteringen av naturliga och lokala resurser.