Vårviks Gård.

Vårviks Gård, bondgården som ligger cirka 2 kilometer väster om Trollhättans centrum, har sina anor från 1600-talet.

Gårdens cirka 5 hektar stora markområde brukas framför allt som betesmark åt djuren. Där odlas också blommor, giftfria grönsaker och bär på friland och i växthus. Vårviks Gård bidrar bland annat med sin kompostering, täck- och blandodling till en ekologiskt inriktad miljöstrategi i hanteringen av naturliga och lokala resurser.