Foton från Hunneberg.

Promenix i Hunnebergs Grottor III.

En promenix i Hunnebergs grottor kring Västra Tunhem. Nord-ost om Trollhättan i Västra Götaland.

Inledningan är filmad ovan Hunnebergs grottor med utsikt över Saab. Hjort djuret i filmen höll till i grottorna då snön var meterdjup under 2010. Filmen är från flera besök i området. Rasrisken är mycket hög mellan skiftet vinter/vår.

Wikipedia: Utmed Hunnebergs fot finns det gamla grottor.

Grottorna har tillkommit genom att befolkningen från 1700-talets andra hälft till 1950-talet har brutit alunskiffer ur vilken man har utvunnit kalk från orstenarna till jordbruket. Även rester av de ugnar som användes till bränningen av kalken finns kvar.

Lättast att komma till dessa grottor och ugnar är att gå eller åka från Västra Tunhems kyrka mot Västra Tunhems prästgård vid Prästeklev.

 

Kopparklinten Trollhättan.

2012-02-04

Kopparklinten är en utsiktsplats i Trollhättan på västra sidan om Göta älv. Från Kopparklinten har man utsikt över Trollhättan med Hunneberg i bakgrunden. Under andra världskriget fungerade utkiksplatsen som ett fäste för luftvärnskanoner för att kunna försvara Olidan mot ett eventuellt tyskt angrepp.

 

Fler foton från Kopparklinten.