Tegelbruket vid Älvabo.

Fotot är taget i mitten av 1800 talet.

Villa Älvabo tillhörde en gång i tiden ett tegelbruk som låg utefter Göta Älv, cirka 8 km söder om Trollhättan.

På 1800 talet byggdes tegelbruket av byggmästaren Rapp. (lite oklart, en del av själva huset kan vara från tidigt 1700 tal och eventuellt fanns där tidigare ett mindre tegelbruk).

När de nya slussarna kom till i början på 1900 talet, höjdes vattenlinjen med ca 2 meter  och tegelbruket lades ner. Huset klarade sig och drevs av en kokerska som pensionat fram till -30 talet.

I mitten av -30 talet köpte familjen Köningsberg Älvabo.

Köningsberg anlade en hamn söder om Älvabo, där de skeppade kvartsit till Tyskland från dagbrottet i närheten. (Spår från denna epok syns tydligt i naturen, cirka 300 meter söder om Älvabo)

Efter krigslutet flyttade familjen Köningsberg från Älvabo och huset såldes till båtbyggaren Munther.

Min far köpte Älvabo i början av -60 talet. Han renoverade huset och fyllde ut med 1050 lastbilslass ferrokalk mot älven och den branta backen ner till Älvabo, vilket än idag håller vägen i gott skick.

Älvabo idag.

Annonser

Promenix i Hunnebergs Grottor III.

En promenix i Hunnebergs grottor kring Västra Tunhem. Nord-ost om Trollhättan i Västra Götaland.

Inledningan är filmad ovan Hunnebergs grottor med utsikt över Saab. Hjort djuret i filmen höll till i grottorna då snön var meterdjup under 2010. Filmen är från flera besök i området. Rasrisken är mycket hög mellan skiftet vinter/vår.

Wikipedia: Utmed Hunnebergs fot finns det gamla grottor.

Grottorna har tillkommit genom att befolkningen från 1700-talets andra hälft till 1950-talet har brutit alunskiffer ur vilken man har utvunnit kalk från orstenarna till jordbruket. Även rester av de ugnar som användes till bränningen av kalken finns kvar.

Lättast att komma till dessa grottor och ugnar är att gå eller åka från Västra Tunhems kyrka mot Västra Tunhems prästgård vid Prästeklev.

 

Kopparklinten Trollhättan.

2012-02-04

Kopparklinten är en utsiktsplats i Trollhättan på västra sidan om Göta älv. Från Kopparklinten har man utsikt över Trollhättan med Hunneberg i bakgrunden. Under andra världskriget fungerade utkiksplatsen som ett fäste för luftvärnskanoner för att kunna försvara Olidan mot ett eventuellt tyskt angrepp.

 

Fler foton från Kopparklinten.