Skålgropar i Trollhättan.

Skålgropar vid Halvorstorp i Trollhättan.

Skålgroparna anses härröra från stenåldern

Dessa benämnes också som Älvkvarnar.

Ordet älva är en feminin form av fornnordiskas Alf.

Alferna var de dödas andar eller också var de ursprungliga fruktbarhetsväsen. De ansågs kunna påverka jordens växtkraft. Man offrade smör eller andra gåvor till alferna i skålgroparna för att få en god skörd.

Benämningen kvarn kan komma från att handrörelsen när man smörjer en skålgrop påminner om en handkvarnsrörelse.

Det rytmiska klingandet när stenen bearbetades var en del av fruktbarhetskulten när skålgroparna tillverkades!

Groparna är form av enkla hällristningar gjorda i huvudsak under bronsåldern för tretusen år sedan men kan även ha sitt ursprung från stenåldern.

Onda Hålor på Halleberg.

Promenix utefter Hallebergs nordvästra sida. Jag utgick via Uggledalen, Brudslöjan/Skäktefallet och bergskanten bort till Onda Hålor.

Onda Hålor kallas en plats ute på Hallebergs nordvästra kant. Här har bildats ett stort antal, upp till 20 m djupa, grottliknande sprickor i berget.

En mycket spännande plats, men inte helt ofarlig, den har inte fått sitt namn utan anledning. Hundar och barn bör hållas i koppel, och vuxna bör vara extremt försiktiga.

På gamla kartor är området markerat som fågelskyddsområde, och det finns gamla skyltar i terrängen om det. Fågelskyddet gäller inte längre, men ta det försiktigt med naturen i alla fall. Klicka på foto för bildspel.