Onda Hålor på Halleberg.

Promenix utefter Hallebergs nordvästra sida. Jag utgick via Uggledalen, Brudslöjan/Skäktefallet och bergskanten bort till Onda Hålor.

Onda Hålor kallas en plats ute på Hallebergs nordvästra kant. Här har bildats ett stort antal, upp till 20 m djupa, grottliknande sprickor i berget.

En mycket spännande plats, men inte helt ofarlig, den har inte fått sitt namn utan anledning. Hundar och barn bör hållas i koppel, och vuxna bör vara extremt försiktiga.

På gamla kartor är området markerat som fågelskyddsområde, och det finns gamla skyltar i terrängen om det. Fågelskyddet gäller inte längre, men ta det försiktigt med naturen i alla fall. Klicka på foto för bildspel.