Skålgropar i Trollhättan.

Skålgropar vid Halvorstorp i Trollhättan.

Skålgroparna anses härröra från stenåldern

Dessa benämnes också som Älvkvarnar.

Ordet älva är en feminin form av fornnordiskas Alf.

Alferna var de dödas andar eller också var de ursprungliga fruktbarhetsväsen. De ansågs kunna påverka jordens växtkraft. Man offrade smör eller andra gåvor till alferna i skålgroparna för att få en god skörd.

Benämningen kvarn kan komma från att handrörelsen när man smörjer en skålgrop påminner om en handkvarnsrörelse.

Det rytmiska klingandet när stenen bearbetades var en del av fruktbarhetskulten när skålgroparna tillverkades!

Groparna är form av enkla hällristningar gjorda i huvudsak under bronsåldern för tretusen år sedan men kan även ha sitt ursprung från stenåldern.