Kullabergs Naturreservat.

Kullens fyr, längst ut på Kullaberg, är skandinaviens ljusstarkaste fyr, i ett av världens mest trafikerade vatten.

Den är belägen 78,5 meter över havet, och kan ses på fem mils avstånd. Dagens fyr ritades av arkitekten Magnus Dahlander från Dalarna år 1898, men sedan mer än 1000 år har här funnits en fyrplats med ljus för att vägleda sjöfarare.

(Spontanfotat med Nokia 6700 S, med 5 Megapixel-kamera med Carl Zeiss-objektiv.)

KULLABERGS GROTTOR.

På Kullaberg finns ett drygt 20-tal kustnära grottor. Tillgängligheten kan dock vara mycket begränsad från landsidan och vid lämplig väderlek betydligt mer behagfull från sjösidan.

Bränningar och storm isolerar grottorna och gör det stundtals mycket farligt att ta sig ner till dem landvägen eller in till dem med båt. Det är en respektingivande miljö med branta stup och rasraviner, bränningar och starka strömmar i havet.
Arkeologiska utgrävningar och osteologiska djurbensanalyser från några av grottorna ger en del av svaren på hur grottorna kan ha använts långt tillbaka i tiden. Grottorna har bland annat använts som tillfälliga uppehållsplatser för stenålderns flintslagning, järnålderns fiske och den moderna tidens turism.

Kullabergs stigsystem är upplagt med en södergående rödmärkt huvudstig från Kullens fyr via vaktstugan till Himmelstorp och vidare till Arild.

En blåmärkt stig löper från Kullens fyr längs norra sidan av berget och över de högsta topparna fram till Himmelstorp där den ansluter till den röda stigen.

Mellan de röda och blå huvudstigarna finns ett antal gulmärkta tvärstigar. Dessa skapar möjlighet att på olika sätt planera sin vandring som en kortare eller längre runda.

Utefter Kullabergs norra strandremsa ligger Lars Vilks omtalade konstverk Ladonien, ”en självständig stat” utropad av konstnären Lars Vilks som ett konstprojekt.

Nimis påbörjades 1980 och Arx 1991 och skapade många bekymmer för konstnären Vilks då dessa var uppförda inom naturreservatet Kullaberg.

Myndigheterna krävde att konstverken skulle tas bort men det genomfördes aldrig.

Till konstverken går man enklast via den markerade stigen från Himmelstorpsgården.