Vinterpromenix till Nyckelberget.

Foton från en snörik promenix utefter Göta Älv, till Nyckelberget ovan Åkerström. Området ligger söder om Trollhättan, på västra sidan Göta Älv.

Med snögumman Marianne, och fotograf Thomas. December 2010.