Hjulångaren Eric Nordevall II passerar Trollhättans slussar.

Hjulångaren Eric Nordevall II passerar Trollhättans sluss 17 maj 2012.

Det är över 150 år sedan originalet sjönk i Vättern. Efter ungefär 200 000 timmar och 70 miljoner kronor finns nu en kopia av hjulångaren.

I Forsvik har man under drygt 10 års tid arbetat med att bygga Hjulångaren Eric Nordevall II.

Föreningen Forsviks Varv bildades 1996 med syfte att återskapa Hjulångaren Eric Nordevall, en av de första maskindrivna fartyg som trafikerade Göta Kanal mellan åren 1837-1856.

Efter hennes förlisning i Vättern 1856 försvann både hjulångarna och kunskapen om dessa pionjärer.

Först 1980 återfanns vraket på 43 meters djup utanför ön Jungfrun och efter intensiva dykningar som resulterade i omfattande vrakdokumentation fanns intresse på Forsviks Bruk att fylla den gamla plåtverkstaden med liv i form av ett replikbygge, och därför byggs Hjulångaren Eric Nordevall II i Forsvik, med målet att återigen kunna färdas på Göta kanal mellan Stockholm och via Göta Älv till Göteborg med en hjulångare från 1836.