Renovering av Hojumsdammen i Trollhättan 2012.

Foton från Hojumsdammen i Trollhättan, som renoveras under augusti och september 2012, för att stoppa läckage genom den stensatta dammkonstruktionen, samt renovering av dammluckor.