Kopparklinten, Trollhättan 2013.

Kopparklinten ligger syd-väst om Trollhättan city, och reser sig brant och mäktig intill nedre västra delen av älven, som uppstått sedan Helvetesfallen bortsprängdes, i samband med Hojums Kraftstation 1941 byggdes.

Kopparklinten Trollhättan 1

Foton tagna 24/2-13.

Intill den näst högsta punkten i det bergmassiv, vari Kopparklinten ingår, har Statliga Vattenfall låtit uppföra en utsiktsplats, som var färdigbyggd i maj 1956.

Under andra världskriget fungerade platsen som ett fäste för luftvärnskanoner, i syfte att försvara Olidan Kraftstation mot ett eventuellt tyskt angrepp.

Det fanns till en början även en kaffestuga på Klinten.

Höjden över älvytan är 71 meter. Högsta punkten i massivet ligger strax väster om själva Kopparklinten.

Kopparklintens namn härör från bergets rödaktiga bergart

Kopparklinten Trollhättan 2 Kopparklinten Trollhättan 3 Kopparklinten Trollhättan 4 Kopparklinten Trollhättan 5 Kopparklinten Trollhättan 6 Kopparklinten Trollhättan 7 Kopparklinten Trollhättan 8 Kopparklinten Trollhättan 9 Kopparklinten Trollhättan 10 Kopparklinten Trollhättan 11 Kopparklinten Trollhättan 12 Kopparklinten Trollhättan 13

Hunnebergs grottor vintern 2013.

Fotopromenix vid Hunnebergs grottor, Västra Tunhem nord-ost om Trollhättan, Västra Götaland.

(Längst ner finns en film med grottorna i 3D.)

Wikipedia: Grottorna har tillkommit genom att befolkningen från 1700-talets andra hälft till 1950-talet har brutit alunskiffer ur vilken man har utvunnit kalk från orstenarna till jordbruket. Även rester av de ugnar som användes till bränningen av kalken finns kvar.

Lättast att komma till dessa grottor och ugnar är att gå eller åka från Västra Tunhems kyrka mot Västra Tunhems prästgård vid Prästeklev.

Obs! Under vintern är det mycket halt i grottorna. Och under våren är det hög rasrisk.

Hunneberg. 7Hunneberg. 0

Hunneberg. 1 Hunneberg. 2 Hunneberg. 3 Hunneberg. 4 Sprickor i berget.

Sprickorna i taket i grottorna är otaliga, och rasrisken är hög.

Hunneberg. 5 Hunneberg. 6 Hunneberg. 9 Hunneberg. 10 Hunneberg. 11 Hunneberg. 12 Runskrift. Hunneberg. 14. Runor. Hunneberg. 15. Nygårds Park. Hunneberg. 16 Hunneberg. 17

OBS: Ändra kvalitet till HD och 3D.