Hunnebergs grottor vintern 2013.

Fotopromenix vid Hunnebergs grottor, Västra Tunhem nord-ost om Trollhättan, Västra Götaland.

Wikipedia: Grottorna har tillkommit genom att befolkningen från 1700-talets andra hälft till 1950-talet har brutit alunskiffer ur vilken man har utvunnit kalk från orstenarna till jordbruket. Även rester av de ugnar som användes till bränningen av kalken finns kvar.

Lättast att komma till dessa grottor och ugnar är att gå eller åka från Västra Tunhems kyrka mot Västra Tunhems prästgård vid Prästeklev.

Obs! Under vintern är det mycket halt i grottorna. Och under våren är det hög rasrisk.

Hunneberg. 7Hunneberg. 0

Hunneberg. 1 Hunneberg. 2 Hunneberg. 3 Hunneberg. 4 Sprickor i berget.

Sprickorna i taket i grottorna är otaliga, och rasrisken är hög.

Hunneberg. 5 Hunneberg. 6 Hunneberg. 9 Hunneberg. 10 Hunneberg. 11 Hunneberg. 12 Runskrift. Hunneberg. 15. Nygårds Park. Hunneberg. 16 Hunneberg. 17