Kopparklinten, Trollhättan 2013.

Kopparklinten ligger syd-väst om Trollhättan city, och reser sig brant och mäktig intill nedre västra delen av älven, som uppstått sedan Helvetesfallen bortsprängdes, i samband med Hojums Kraftstation 1941 byggdes.

Kopparklinten Trollhättan 1

Foton tagna 24/2-13.

Intill den näst högsta punkten i det bergmassiv, vari Kopparklinten ingår, har Statliga Vattenfall låtit uppföra en utsiktsplats, som var färdigbyggd i maj 1956.

Under andra världskriget fungerade platsen som ett fäste för luftvärnskanoner, i syfte att försvara Olidan Kraftstation mot ett eventuellt tyskt angrepp.

Det fanns till en början även en kaffestuga på Klinten.

Höjden över älvytan är 71 meter. Högsta punkten i massivet ligger strax väster om själva Kopparklinten.

Kopparklintens namn härör från bergets rödaktiga bergart

Kopparklinten Trollhättan 2 Kopparklinten Trollhättan 3 Kopparklinten Trollhättan 4 Kopparklinten Trollhättan 5 Kopparklinten Trollhättan 6 Kopparklinten Trollhättan 7 Kopparklinten Trollhättan 8 Kopparklinten Trollhättan 9 Kopparklinten Trollhättan 10 Kopparklinten Trollhättan 11 Kopparklinten Trollhättan 12 Kopparklinten Trollhättan 13