Hällkista vid Skälsbo utanför Trollhättan.

Hällkista från stenåldern, cirka 4000 år gammal.

Skälsbo Stenkista 1

Platsen ligger söder om Skälsbo gård utanför Trollhättan. Hällkistan är 3 meter lång och 1,30 bred. Runt graven är ett stenröse som mäter cirka 7 meter i diameter.

Skälsbo Hällkista 1932

Foto från utgrävningen 1932.

1932 gjordes en utgrävning vid Hällkistan, och där upptäcktes ett flertal fynd från stenåldern. Flintdolk, eldslagningsten, sandstensbryne, spjutspetsar, krukskärvor mm.

Fynd från Skälsbo Hällkista.

Fynd från Skälsbo Hällkista.

Hövdingar och andra viktiga personer för bygden begravdes på detta sätt under stenåldern.

Själva hällen har under åren gått sönder, och ligger nu i graven.

Skälsbo Stenkista 3

Mer fynd från stenåldern finns även vid Halvorstorp. Skålgropar i Trollhättan.

Skälsbo Stenkista 4

Ett tips vore om ni vid besök rensade bort mossa och annan växtlighet, så gravens struktur bevaras i framtiden.

Skälsbo Stenkista 2

Äldre foton och info är hämtade från boken ”Trollhättan genom tiderna” Andra upplagan från 1947, skriven av G Lundin.

Hällkistan.

Lite foton från söndagspromenixen till Stenkistan.

Skälsbo promenix 1 Skälsbo promenix 2 Skälsbo promenix 3 Skälsbo promenix 4 Skälsbo promenix 5 Skälsbo promenix 6 Skälsbo promenix 8 Skälsbo promenix 9

Skälsbobergen söder om gården Skälsbo, bjuder på fin utsikt över Trollhättan.

Skälsbo promenix 10 Skälsbo promenix 11