Skansberget i Uddevalla.

Skansberget är det mest besökta av Uddevallas sevärdheter. Berget erbjuder lättillgängliga stigar och har en fin utsikt över stad och fjord.

Informationsskyltar berättar mer om berget, som lättast nås från Strömstadsvägen och Skansgatan.

Skansberget 2

Skansberget har en gång i tiden ingått i stadens försvar. Platsen är känd för blodiga bataljer men har också fungerat som en viktig mötesplats.

1888 kunde man läsa i tidningen Bohusläningen att den röda fanan vajade på Skansberget. Den tillhörde ”Göteborgs stufveri-fackförening, som hitländt med ångaren Färdig och deruppe slagit läger för dagen”.

Fram till invigningen av Folkets Park användes Skansberget ofta vid demonstrationer. 1839 hade till exempel Uddevalla Rösträttsförening ett möte med 800 deltagare.

Skansberget 1

Eftersom Skansberget varit en ö, var platsen naturlig för en fornborg redan under folkvandringstiden.

Skansberget 3

I stadens tidigaste skede var berget platsen för en något annorlunda begivenhet, offentliga avrättningar och häxbränning.

Det gamla namnet på Skansberget är Galgeberget.

Skansberget 4

Det var oroliga tider i gränslandet Bohuslän. Kung Kristian IV satt i Danmark, i Sverige hade Gustav II Adolf just beträtt tronen.

Skansberget 5

Bohuslän var Norges sydligaste och mest utsatta landsända.

Efter att svenska trupper för fjärde (femte?) gången bränt ner Uddevalla samt Kongahälla, beordrade 1612 den dansk-norske kungen, Kristian IV invånarna att börja bygga en befästning i Uddevalla, som sedermera skulle ge berget dess namn.

Skansberget 8

Mot fjorden störtade de branta bergssidorna rakt ned i vattnet och gav bra skydd.

Efter uppförandet av skansar, blev striderna om dessa och staden många. Den så kallade Gyldenlöwefejden 1675 – 1679 tog styggt på skansarna och fick rustas upp i början av 1700-talet.

Skansberget 7

Restaurang Skansenstugan  var ett populärt nöjes- och dansetablissemang på bergets topp, men 1963 brann den ner.

Så i dag återstår på berget, förutom resterna av skansarna, Folkdansgillets stuga och Dalslandsstugan, samt det av Hemvärnsföreningen renoverade skyttevärnet i nordväst.

Skansberget 9

Skansberget 6