Trolltungan, Norge.

Trolltungan, Norge.

Trolltungan tour 41

Trolltungan är en spektakulär stenformation på ungefär 1100 meter över havet.
Den står ut horisontellt över fjället, ungefär 700 meters fallhöjd över Ringedalsvatnet, i Tyssedal, i Odda kommun och Hordaland fylke.

Trolltungan tour 6 

Trolltungan tour 10

1 kilometern tog cirka 45 minuter att gå.

Det var sammantaget väldigt långt mellan kilometer markeringarna. 22 kilometer är den sammanlagda sträckan.

Trolltungan tour 30

Man måste räkna med ett minimum på 8-10 timmar att gå sträckan.

Trolltungan tour 24

Trolltungan tour 54 Energihotellet, Nesflaten

Foto från Energi hotellet i Nesflaten, en timmas bilväg från starten till Trolltunga. Hotellet har en fantastisk utsikt och en harmonisk inredning i Shengfui miljö.

Trolltungan tour 53 Energihotellet, Nesflaten

Trolltungan tour 1 Trolltungan tour 2 Trolltungan tour 3,4 Trolltungan tour 3,5 Trolltungan tour 4 Trolltungan tour 5 Trolltungan tour 7 Trolltungan tour 9 Trolltungan tour 11   Trolltungan tour 14 Trolltungan tour 15

 

Trolltungan tour 17 Trolltungan tour 18,5

Trolltungan tour 19 Trolltungan tour 20 Trolltungan tour 21  Trolltungan tour 23  Trolltungan tour 26 Trolltungan tour 27,5  Trolltungan tour 28 Trolltungan tour 29 Trolltungan tour 30  Trolltungan tour 32

Trolltungan tour 40 Trolltungan tour 41  Trolltungan tour 44 Trolltungan tour 46 Trolltungan tour 47 Trolltungan tour 48 Trolltungan tour 49 Trolltungan tour 50 Trolltungan tour 51 Trolltungan tour 52 Trolltungan tour 55

Trolltungan tour 56