Validsfallet, Hjärtum.

Validsfallet utmed Sollumsån, norr om Hjärtum, mellan Lille Väktor och Göta Älv. (10 km söder om Trollhättan)

Fallmodeller: Marianne W och Thomas Isheim.

Karta till Validsfallet.