Bergakungens Sal, Hunneberg, Västra Götaland.

Film från Hunnebergs grottor ”kalkgrottor” utmed Tunhem. Kalkgrottan i filmen är den längsta av flertalet kalkgrottor utmed västra bergskanten, cirka 300 meter lång och cirka 30 meter djup, och kallas Bergakungens Sal.

-Kalkgrottan Bergakungens Sal ligger utmed Hunnebergs västra sida, i Nygårds Park. Det finns två parkeringar, och du går stigen drygt 1 km, tills du kommer till en 30-35 meter hög cypress. Sedan tar du dig upp till foten av berget. (Cirka 150 meter)

-Ett tips inför besök. På hösten och när de flesta löven lagt sig, och en molnfri eftermiddag, så når solljuset obehindrat in i Bergakungen.

-Undvik att besöka området då det ”fryser på” eller när det ”våras”. Då skifferlagren ibland är fuktiga på grund av vatten som tränger ned i berget, och det fryser på, är rasrisken påtaglig. Skifferlagren ”sprängs” och då uppstår ras.

När det ”våras”, kan snösmältningen också orsaka ras.

Foto: GoPro 8, 4K/60. Inspelat 17 oktober, 2021.

Fakta: -Längs vägen mellan Västra Tunhems kyrka och Västra Tunhems prästgård ser man en rad grottor i berget. Det är kalkgrottor, alltså spår efter den skiffer- och kalkbrytning som under många hundra år pågick längs foten av berget.

Alunskiffer utgör en del av platåbergens bergarter. Skiffern består av omväxlande lager av sediment där en del är mer rika på lera och andra på kalk och organiskt material.

De bildades i ett hav för ca. 500 miljoner år sedan.

Här på Hunneberg hittar man kalken insprängd i alunskiffern.

De kalkrika delarna som förekommer som runda bollar i skiffern kallas orsten. Alunskiffern innehåller olja, vilket gjorde att man kunde använda den som bränsle när man brände kalken, något som var en förutsättning för att den skulle kunna användas vidare som råvara. Orstenen varvades tillsammans med alunskiffern i kalkugnar där skiffern utgjorde bränslet.

Rester efter ugnarna står kvar intill gruvorterna liksom rödaktiga högar av utbränd skiffer, något som kallas rödfyr.

Kalk har alltid varit, och är fortfarande, en viktig resurs för människorna. Man har främst använt det till kalkbruk och jordförbättringsmedel, och i modernare tid som en huvudråvara i tillverkningen av cement. I taket på gruvgångarna kan man se diabasen. Den trängde in som en magma mellan de olika sedimentlagren i platåbergen för 300 miljoner år sedan.

De mjuka lager som fanns ovanpå diabasen är numera borteroderade medan alunskiffern under diabasen finns kvar.

Vid Hunneberg pågick industriell utvinning av kalk från slutet av 1700-talet fram till den sista bränningen på 1950-talet.