Fotopromenix i Trollhättan 2011.

Foton (92 st) från Trollhättan 1 Juni 2011.

Musik: Schiller mit Heppner och Isgaard. Dream of You.

Fallområdet, Kopparklinten, Hängbron, Elvius Sluss, Kärlekstigen, Gamla Slussarna, Gamle Dal, Slusscafét, Slussområdet, Olidan Kraftstation.

Promenix kring Brandsbo och Åkersström.

Promenix kring Brandsbodalen och Åkersström, söder om Trollhättan. Music: Hevia. Busindre Reel (Radio Mix)
Maj månad, 2011.

Åkerström

Åkerström är ett fridfullt naturreservat med en dramatisk historia som granne.

På sluttningarna ner mot Göta älv växlar öppna betade hagmarker och lövskogsdungar om vartannat.

Floran är mycket rik och varierad. Vårfloran präglas av svalört, vitsippa och blåsippa. Under hasselbuskarna kan den märkliga parasiten vätteros hittas. Blek och intetsägande, men nog så vacker hämtar den sin näring från hasselns rötter. Sommartid färgar gulmåra, tjärblomster, kärleksört och många andra blommor marken.

Avkopplande ljudkuliss

I buskar och träd trivs fåglarna och skapar en härlig ljudkuliss. Rosenfinkens välkomnande strof ”please to meet you” och grönsångarens rullande läte känns lätt igen.

Älvdalen från ovan

Uppe i branterna är skogen vildvuxen och ger en naturskogskänsla. En vandring upp till Nyckelberget belönas med fantastisk utsikt över älvdalen.

Naturkatastrofens ärr

Söder om reservatet syns ärren från 1648 års stora naturkatastrof. Ett gigantiskt lerskred drog med sig ängar, åkrar, skog och byggnader. Älven dämdes upp och och tog många människors och husdjurs liv. Ärret i landskapet syns bäst som ett nedsänkt parti med en markerad kant vid Intagan.

På västra sidan av vägen mot Hjärtum rinner Åkerströmsbäcken fram i Brandsbo dalar. Ravinen är till stor del klädd av gran- och ädellövskog. Växtligheten är även här mycket rik.

Åkerström är skyddat som naturreservat.

Hitta hit

Naturreservatet är enkelt att nå från parkeringsplatsen längs Hjärtumsvägen. Har du tid och ork att göra en längre vandring rekommenderas leden utmed älven från Trollhättan. På västra sidan av älven vid hängbron står en skylt som markerar ledens början. Sträckan är knappt 5 km enkel väg och något kuperad. I naturreservatet går betesdjur. Visa hänsyn.

http://www.trollhattan.se/Startsida/Miljo/Natur/Nagra-parlor/Akerstrom/

 

 

 

Åkerström/Brandsbo naturreservat.

Åkerström är ett naturreservat söder om Trollhättan, med en dramatisk historia.

6 oktober 1648 inträffade det största jordskredet noterat vid Göta Älv. Skredet var så stort att det dämde upp hela älven. Det drog med sig åkrar, träd, ängar, skog och hus och detta orsakade även enorma flodvågor som svepte med sig människor och byggnader längs älven. Olika källor uppger att mellan 85 till 127 människor omkom i naturkatastrofen.

Än idag kan man vid stranden nedanför Stubbered se en cirka 200 meter lång rest av de stora jordstycket som rasade. Denna lilla strandremsa försökte Norge göra anspråk på 1649. Men norrmannen fick till svar ”att marken tillhör tidigare rövad mark”.

Gustaf Adolfs sluss i Åkerström 1778-1926.

Cirka 1,5 kilometer söder om fallen i Trollhättan ligger Åkerström. Här fanns förr en fors som hindrade sjöfarten på Göta Älv.

När slussen i Lilla Edet byggts 1607 var det hit upp fartygen kunde gå och här fanns en ansenlig omlastningsplats. 1778 byggdes en sluss, Gustaf Adolfs sluss. Därefter var det fritt fram för sjöfart hela vägen från Kattegatt till fallen i Trollhättan. Slussen byggdes 54 meter lång, 10 meter bred och med 2,5 meters djup vid tröskeln.

Denna sluss blev överflödig 1926 då ett kraftverk med damm byggts i Lilla Edet. Vattnet uppströms Lilla Edet höjdes då ett par meter vilket gjorde att fallet i Åkerström försvann och det blev fritt fram för sjöfarten utan slussning.

Brandsbodalen.

På västra sidan av vägen mot Hjärtum rinner Åkerströmsbäcken fram i Brandsbo dalar. Ravinen är till stor del klädd av gran och ädellövskog.

Naturreservatet är enkelt att nå från parkeringsplatsen längs Hjärtumsvägen. Har ni tid och ork att göra en längre vandring rekommenderas leden utmed älven från Trollhättan.

På västra sidan av älven vid hängbron står en skylt som markerar ledens början. Sträckan är knappt 5 km enkel väg och något kuperad…

I naturreservatet går snälla betesdjur, så visa hänsyn.